محصولات

محصولات گرانول پلی تک تهران

گرانول نایلون سفید

فروش گرانول نایلون سفید با بهترین قیمت تولید محصولات درجه یک در تهران

گرانول نایلون عسلی

فروش مازاد تولید گرانول نایلون عسلی و مشکی ضرفیت تولید بالا

گرانول نایلون مشکی

فروش گرانول مشکی به منظور ساخت مواد و کالا های دیگری صورت می گیرد. این محصول به صورت مکعبی، در اشکال یکسان و با قیمت خرید متفاوت، تولید می شود

گرانول مشکی پ پ

فروش گرانول مشکی پ پ به منظور ساخت مواد و کالا های دیگری صورت می گیرد. این محصول به صورت مکعبی، در اشکال یکسان و با قیمت خرید متفاوت، تولید می شود

گرانول نایلون رنگی

تولید و فروش گرانول رنگی در تهران یکی از مجهزترین گروه های تولیدی انجام و ارسال بار به سرتاسر ایران صورت می گیرد